Při přihlášení došlo k chybě

nebo vyplňte níže uvedený formulář:

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Nesprávná e-mailová adresa – příklad: xxxx@xxxx.com

Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) podmínky využívání služeb Swissquote a že jim rozumím, a souhlasím s tím, že informace obsažené v tomto registračním formuláři budou předány společnosti LogMeIn, Inc.

PROHLÁŠENÍ

Odesláním požadavku:

  • vyjadřujete souhlas s tím, že informace poskytnuté prostřednictvím registračního formuláře budou předány externí společnosti LogMeIn, Inc., která je uloží dle svých zásad na ochranu osobních údajů, jež jsou uvedeny na její stránce. Nechcete-li společnosti LogMeIn, Inc. poskytnout své jméno, můžete uvést pseudonym. Společnost LogMeIn však může Vaše jméno nepřímo odvodit, pokud je obsaženo ve Vaší e-mailové adrese. Upozorňujeme však, že tím, že e-mailová adresa v registračním formuláři musí být platná;
  • prohlašujete, že chcete být kontaktováni, zejména telefonicky a/nebo e-mailem, a obdržet informace o službách a/nebo produktech Swissquote Bank Ltd. Potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že Vás může kontaktovat Swissquote Bank Ltd či kterákoli jiná dceřiná společnost, pobočka a/nebo kancelář Swissquote Group včetně těch, které působí mimo Švýcarsko. V tomto případě se ve vztahu ke švýcarským či zahraničním jednotkám Swissquote Group vzdáváte ochrany, kterou poskytuje švýcarský systém bankovního tajemství či libovolné jiné zákony o ochraně osobních údajů;
  • potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili jste a akceptujete právní informace a upozornění na této stránce, kterou jste navštívili ze své vůle, aniž Vás k tomu vyzvala Swissquote Bank Ltd.

Informace a názory zmíněné během následujícího webináře slouží výlučně k poskytnutí obecných informací a nepředstavují investiční nabídku, poradenství či analýzu ohledně libovolné transakce. Žádný názor ohledně investic či investičních názorů tedy nelze považovat za vyhovující s ohledem na profil konkrétní osoby, její znalosti a zkušenosti s financemi či její finanční situaci.

Informace o minulé výkonnosti investice či investiční strategie nesvědčí o budoucí výkonnosti a nezaručují ji. Autor tohoto webináře ani Swissquote neodpovídají za žádnou ztrátu, která přímo či nepřímo plyne z libovolné investice založené na názorech, který byly zmíněny během webináře.

CFD a Forex jsou pákové produkty. Obchodování založené na maržích je vysoce riskantní a ztráty mohou převýšit vaše vklady. Není vhodné pro každého. Ujistěte se, že rozumíte veškerým rizikům.