Všechna pole jsou povinná

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Nesprávná e-mailová adresa – příklad: xxxx@xxxx.com
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Přijímám podmínky využívání služebSwissquote, zejména ustanovení o tom, že banka Vám nic aktivně nenabízí, a ustanovení o sdílení informací ve Swissquote Group

Zadáním požadavku prohlašujete, že chcete být kontaktováni, zejména telefonicky a/nebo e-mailem, a obdržet informace o službách a/nebo produktech Swissquote Bank Ltd. Potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že Vás může kontaktovat Swissquote Bank Ltd či kterákoli jiná dceřiná společnost, pobočka a/nebo kancelář Swissquote Group včetně těch, které působí mimo Švýcarsko. V tomto případě se ve vztahu ke švýcarským či zahraničním jednotkám Swissquote Group vzdáváte ochrany, kterou poskytuje švýcarský systém bankovního tajemství či libovolné jiné zákony o ochraně osobních údajů. S veškerými informacemi, které nám poskytnete, bude Swissquote Group zacházet důvěrně a nebude je sdílet se třetími stranami (s výjimkou případů, kdy to požadují zákony). Taktéž potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili jste a akceptujete právní informace a upozornění na této stránce, kterou jste navštívili ze své vůle, aniž Vás k tomu Swissquote Bank Ltd. vyzvala.